دعوت به حضور در جلسه مجمع عمومی

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضاء و سهامداران شرکت سفیران یگانه بازاریابی می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت در تاریخ 97/7/26 ساعت 11 صبح در محل دفتر شرکت تشکیل است.
از کلیه اعضا و سهامداران دعوت می گردد که در جلسه حضور داشته باشند.


دستور جلسه:

1-    انتخاب بازرسان
2-    انتخاب هیئت مدیره
3-    بررسی و تصویب صورتهای مالی

                                                                 هیئت مدیره سیب
 

تاریخ انتشار   :   1397-07-25