رونمایی از طرح درآمدی جدید شرکت سیب

اطلاعیه

بزودی از طرح درآمدی جدید شرکت سیب رونمایی می شود. در این طرح امتیازات و شرایط ویژه ای برای بازاریابان پبش بینی شده است .

روابط عمومی سیب

 

تاریخ انتشار   :   1397-05-11