نارضایتی بازاریاب از شرکت

بازاریاب محترم،جهت ثبت شکایت لازم است بعد از ورود به دفتر کاری از طریق گزینه ارسال تیکت اقدام نمایید.

 

راهنمای ثبت نارضایتی

 

تاریخ انتشار   :   1397-02-29