26 آبان، 1397

نانو پوشش روغن گریز و آبگریز گاز و هود شیشه ای dbj

باقی ماندن قطرات آب و روغن بر روی سطح شیشه ای اجاق گاز و هود سبب ایجاد رسوب املاح آب و چربی و همچنین ایجاد لکه و آلودگی بر روی سطوح مذکور می شود .

جای بسیاری از این لکه ها حتی بعد از تمیز کردن با مواد تمیزکننده بر روی این سطوح باقی مانده و براقیت و تمیزی شیشه را ازبین می برد.همچنین استفاده از ابزار و دستمال زبر برای پاک کردن لکه های چربی چسبیده به سطح شیشه،سطح را می خراشد.

نانو پوشش dbj با ایجاد خاصیت آبگریزی و روغن گریزی بر روی سطح شیشه سبب جلوگیری از ایجاد آلودگی و آسان تمیز شدن آن می شود.

مزایا:

•  جلوگیری از کثیفی و چسبندگی روغن
•  افزایش زاویه تماس روغن با سطح (بیش از 65 درجه)
• جلوگیری از کثیفی و چسبندگی روغنو افزایش زاویه تماس (بیش از 110 درجه ) قطرات آب باسطح
•  غلتیدن قطرات کاملا کروی مایعات روی سطح
•  جلوگیری از جذب عمقی آلودگی ها روی سطح
•  خاصیت  آسان تمیزشوندگی

نحوه مصرف:

•  سطح گاز و هود مورد نظر را به خوبی تمیز و خشک نمایید
•  اسپری روغن گریز و آبگریز را به خوبی تکان دهید
•  اسپری روغن گریز و آبگریز را بر روی تمامی سطح گاز و هود اسپری کنید
•  هود و گاز مورد نظر پس از خشک شدن دارای خاصیت روغن گریزی و آبگریزی خواهد شد
فعالیت شرکت سیب به صورت یک شخص حقوقی مستقل دارای پروانه کسب ونماد اعتماد بازاریابی شبکه ای می باشد و هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهاد دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت سیب وجود ندارد


وضعیت فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای