واکس کارنوبا

کارنوبا جزء مومهای سخت با نقطه ذوب بالاست و مهمترین ویژگی آن خاصیت براق کنندگی و آبگریزی است و در بین محصولات مراقبت از خودرو جایگاه بسیار با اهمیتی دارد زیرا در خط و خشهای رنگ خودرو نفوذ کرده و موجب ترمیم آن می شود , از رنگ خودرو در مقابل بارانهای اسیدی محافظت می کند و موجب مقاومت رنگ در مقابل اشعه uv می شود.همچنین موجب جلوگیری از نفوذ ریزگردها و آلودگی های محیطی در رنگ می شود و رنگ اتومبیل را تمیز و براق نگه میدارد.

کارنوبا جزء مومهای سخت با نقطه ذوب بالاست و مهمترین ویژگی آن خاصیت براق کنندگی و آبگریزی است و در بین محصولات مراقبت از خودرو جایگاه بسیار با اهمیتی دارد زیرا در خط و خشهای رنگ خودرو نفوذ کرده و موجب ترمیم آن می شود , از رنگ خودرو در مقابل بارانهای اسیدی محافظت می کند و موجب مقاومت رنگ در مقابل اشعه uv می شود.همچنین موجب جلوگیری از نفوذ ریزگردها و آلودگی های محیطی در رنگ می شود و رنگ اتومبیل را تمیز و براق نگه میدارد.

کارنوبا واکس nanova dbj با استفاده از موم طبیعی کارنوبا و فرمولاسیون ویژه و جدید محصولی ارزشمند برای مراقبت از رنگ خودرو می باشد.

 

تاریخ انتشار   :   1397-08-25