واگذاری تعداد محدودی از سهام شرکت دیزل بندر جنوب

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اعضاء و سهامداران شرکت سفیران یگانه بازاریابی می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت در تاریخ 97/7/26 ساعت 11 صبح در محل دفتر شرکت تشکیل است.
از کلیه اعضا و سهامداران دعوت می گردد که در جلسه حضور داشته باشند.


دستور جلسه:

واگذاری تعداد محدودی از سهام شرکت دیزل بندر جنوب
 

                                                                 هیئت مدیره 

تاریخ انتشار   :   1397-07-25