‍ آگاهی از وضعیت فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای

نماد بازاریابی شبکه ای که بر روی سایت شرکتهای بازاریابی شبکه ای قرار دارد در سه رنگ سبز،زرد و قرمز مشخص کننده وضعیت فعالیت این شرکت ها بوده و با کلیک بر روی آن اطلاعاتی شامل نام مدیر عامل،نشانی دفتر مرکزی،پست الکترونیکی،وضعیت اخطار نمایش داده خواهد شد.

 

تاریخ انتشار   :   1397-07-19